Life Coaching Łódź

Life Coaching
 Łódź

Life coaching, skoncentrowany jest na rozwoju osobistym Klienta.

Skierowany jest do mieszkańców Łodzi i Regionu.

Prowadzony proces life coachingu obejmuje sesje, podczas których Klient rozwija samoświadomość, wyznacza cel, stawia sobie wyzwania, podejmuje decyzję o zmianach w dotychczasowym życiu. Po sprecyzowaniu celu w procesie life coachingu Klient dokonuje weryfikacji swojego dążenia, a następnie ocenia zasoby oraz metody i opcje osiągnięcia życiowego celu.

Przykładowe cele life coachingu:

  • Osobisty rozwój, wzrost samoświadomości
  • Wyznaczone osobiste cele
  • Zarządzanie własnym czasem
  • Wzrost poczucia własnej wartości
  • Pewność siebie
  • Łatwość komunikowania
  • Równowagę między pracą a życiem rodzinnym
  • Sukces w walce z uzależnieniami
  • Akceptację samego siebie
  • Wzrost automotywacji

Brak możliwości komentowania