Life Coach Łódź

life coach Łódź

Life-coach Aneta Domańska

Nazywam się Aneta Domańska.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym uzyskałam tytuł magistra w Instytucie Antropologii Kulturowej. Kolejnym szczeblem mojego rozwoju zawodowego było uzyskanie w 2014 roku tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadam liczne certyfikaty szkoleń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz zrealizowane wielogodzinne kursy i szkolenia w Specjalistycznych Organizacjach z zakresu doradztwa personalnego i rozwoju osobistego.

Zajmuję się przede wszystkim wspieraniem rozwoju osobistego podczas indywidualnych spotkań. Pomagam osiągać wyznaczone cele, odbudować poczucie własnej wartości, uzyskać pewność siebie oraz równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Ponadto, pomagam rozpocząć, zaakceptować i korzystać z szansy, jaką jest szeroko rozumiana zmiana. Życiowe zmiany dotyczyć mogą osobistego świata, środowiska zawodowego lub codziennych domowych nawyków.

Świadome przejście przez proces zmian dotyczących m.in.: sposobu myślenia (o sobie, o innych, o środowisku domowym i zawodowym), natężenia i rodzaju przeżywanych emocji (np. poczucia komfortu i pewności siebie, redukcji źródeł i poziomu stresu),  reakcji na zaistniałe sytuacje pomaga osiągnąć sukces i zadowolenie w każdej dziedzinie życia.

Doskonalenie szeroko rozumianych umiejętności personalnych i rozwój osobisty oraz świadomość swojego potencjału to główne cele mojej pracy z Klientem. Poprzez rozmowę i kontakt oparty na wzajemnym zaufaniu, poprzez zgłębianie poruszanych zagadnień i realizację zadań, Klient może osiągać zamierzone cele i ambitnie stawiać sobie kolejne.

Jestem członkiem Izby Coachingu w Polsce.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha IC.

Brak możliwości komentowania